Skip to content

Fag-, hoved- og totalentrepriser

Før Thyholm Murer A/S går i gang med opgaven, undersøges projektmaterialet, og de omkringliggende arealer nøje. De nødvendige oplysninger overdrages til de medarbejdere der er på opgaven. Vi foreslår altid at jorden bæreevne og almene tilstand undersøges før projektstart, som grundlag for et godt byggeri.

Læs mere

Vision og fokus på lavt energiforbrug

Valget er dit. Du afgør også selv hvor stort energiforbruget skal være i det færdige byggeri. Et lavt energi og ressourceforbrug vil være et markant markedskrav i tiden fremover. Den dag et byggeri- en bolig eller en erhvervsejendom – skal sælges er det afgørende for prisen at byggeriet kvalitet og driftsomkostninger svarer til markedskravene. Thyholm Murer har både viden, kompetencer og teknologi til at bygge med markant lavere energiforbrug end markedet er vant til.

Læs mere