Skip to content

4 energiklasser

Erhverv_652x170pxl

Fokus på lavt energiforbrug

Download vores gratis brochure.

Valget er dit
Du afgør selv hvor energiforbruget skal være i det færdige byggeri. Et lavt energi og ressourceforbrug vil være et markant markedskrav i tiden fremover. Den dag et byggeri – en bolig eller en erhvervsejendom – skal sælges er det afgørende for prisen at byggeriet kvalitet og driftsomkostninger svarer til markedskravene.
Thyholm Murer har både viden, kompetencer og teknologi til at bygge med markant lavere energiforbrug end markedet er vant til.

Du bestemmer selv hvor meget energi du vil bruge på selve byggeriet. Thyholm Murer håndterer gerne hele processen fra det færdige byggeri er aftalt og den endelige pris er accepteret – til det nøglefærdige byggeri står klar til indflytning.

Mindre er mere
Vi har haft fokus på energibesparelser igennem mange år i Danmark og der er gennemført store effektivitetsforbedringer på energiområdet. Effektiv anvendelse af energi og konkrete energibesparelser er vigtige for at reducere omkostninger for både private, virksomheder og det offentlige.
Et lavt energiforbrug nedsætter sårbarheden over for stigende energipriser og forbedrer samtidig sikkerheden for energiforsyning. Derudover er energibesparelser med til at reducere miljøbelastningen fra energisektoren, da det resultere i mindre behov for energiproduktion.
Det giver god samvittighed at være en del af et lavere energiforbrug i Danmark.
Derfor ser vi en øget interesse for passiv hus, super-lavenergi huse og 0-energi byggerier.

4_fv_bred

Vi bygger  i 4 forskellige energiklasser

Du vælger selv hvor meget energi du vil bruge.

1. E2015 – (overholder det forventede bygningsreglement 2015)
2. E2020 – (overholder det forventede bygningsreglement 2020)
3. E2020+
4. E2020+ Passiv, hvor vi kan anvende nyeste teknologier for at opnå størst mulig reduktion i energiforbruget.

Vi kan indtil udgangen af 2014 også bygge efter BR10 byggereglementet, hvis det ønskes.

Skema_energibesparelse

Kort beskrivelse af vores 4 energiklasser

E2015
Huse i klasse E2015 opfylder forventet krav til nye huse i 2015. Husene opvarmes via fjernvarme eller varmepumpe.
Som udgangspunkt er der ikke monteret solcelle- eller solvarmeanlæg.

E2020
Huse i klasse E2020 opfylder forventet krav til nye huse i 2020. Husene opvarmes via fjernvarme eller varmepumpe.
I forhold til huse i klasse E2015 er de bedre isolerede.
Husene udføres typisk med et mindre solcelleanlæg på ca. 2.5 kWp (ca. 14 m2).

E2020+
Et hus i klasse E2020 + er som udgangspunkt identisk med et hus i klasse E2020. Eneste forskel er at huset er udført med et solcelleanlæg på 6 kWp (ca. 40 m2).
Solcelleanlægget dækker en stor del af det samlede elforbrug i huset.

E2020+ Passiv
Et hus i klasse E2020+ Passiv repræsenterer det ypperste indenfor lavenergibyggeri og er et såkaldt passivhus med et ekstremt lavt varmeforbrug. Huset er ekstra isoleret ift. huse i klassen E2020+.
Huset er som standard udført med et solcelleanlæg på 6 kWp (ca. 40 m2), som dækker en stor del af det samlede elforbrug i huset.

Har du ambitioner som rækker udover vores stærkeste energiklasse E2020+ Passiv, så spørg os om mulighederne.

 

Skema_energiklasser_NY

Teknikken i husene

• Husene kan som standard udføres med varmeanlæg baseret på enten fjernvarme, jordvarme eller luft/vand varmepumpe.
• Husene har mekanisk ventilationsanlæg med højeffektiv varmegenvinding.
• Der er gulvvarme i alle rum.
• Husene kan både leveres med solcelleanlæg (strøm) samt solvarmeanlæg (varme).
• Solcelleanlæg og solvarmeanlæg kan vælges som tagintegreret løsning

Milepæle
Udvikling af lavenergihus afhandlet i DTU rapport R-104-2004
Thyholm Murer har siden 2007 været i stand til at bygge Svanemærkede huse.
Thyholm Murer byggede verdens første fuldmurede passivhus i 2008.
I 2009 energirenoverede vi en etagebolig ejendom, fra år 1900 byggeskik til nutidens lavenergiklasse.
I 2010 byggede vi et passiv+ hus.

komforthusene_09242008_57_print quality kopi

Hvordan opnås energireduktionen?

  • Kuldebroer er fjernet
  • Bedre isolering i vægge, loft og gulv – inkl. tæthedprøve
  • Energirigtige vinduespartier
  • Ventilationsanlæg med varmeveksler for genbrug af varme
  • Solceller, jordvarme m.v. tilfører billig energi, men tilbagebetalingstiden er afgørende
  • Ændring af brugeradfærd så energispild undgås
  • Sensorer på elinstallationer og vandhaner
  • Samlet styring af alle energikilder

Skema_energiforbrug

Skal du bygge lavenergi- eller passivhus
Ønsker du at gøre noget godt for miljøet, få lave driftsomkostninger, få en god totaløkonomi, få rentabilitet i dit byggeri, få godt indeklima uden overophedning, træk og kuldenedfald, få et fremtidssikret byggeri eller måske blive selvforsynende.
Så er et lavenergi eller passivhus byggeri noget for dig.
Vi tager i vores rådgivning udgangspunkt i netop din grund, dine omgivelser, og dine behov.

Thyholm Murer A/S har været en af pionererne og det har givet et specialkendskab på lavenergi- og passivhus området, som er samlet op gennem erfaringer med lavenergi projekter over mange år.

Thyholm Murer A/S, har sammen med specialiserede rådgivere gået forrest på lavenergi og passivhus området, vi har stor erfaring, og udførte projekter som dokumenterer kvaliteten.

Vi har gennem årene udført byggerier i nedenstående energiklasser:

– Energirenoveringer af etageboliger fra år 1900 byggeskik op til lavenergiklasse 1.
– Svanemærkede (kun specielle miljørigtige materialer anvendes).
– Lavenergiklasse 2
– Lavenergiklasse 1
– Lavenergiklasse 1 + svanemærket.
– Lavenergiklasse 2015
– Lavenergiklasse 2020
– Passivhuse
– Nul og +energihuse

Som totalentreprenør fik vi i 2007 som et af de første firmaer i Danmark fik Svanemærket vores selvudviklede lavenergibolig i Herfølge (totalentreprise).

Kontakt os og vi kan sammen realisere jeres byggetanker.

sundhedshuset_artikel-670x270 kopi

Thyholm Murer har som storentreprenør bygget det energirigtige Sundhedshus i Hurup. Byggeriet er DGNB bæredygtigheds-certificeret.

 

Thyholm Murer A/S er blevet til en af landsdelens største byggefirmaer og entreprenørvirksomheder og beskæftiger sig blandt andet med anlægs-, jord/beton-, kloak-, smede- og murerarbejde.

Arbejdsområdet er totalentrepriser og hovedentrepriser samt fagentrepriser inden for jord og anlægsarbejde, kloak, belægning, stålkonstruktioner og murer arbejde.

Herudover bygger vi mange enfamiliehuse og etageboliger samt byggerier for virksomheder, boligselskaber, institutioner, for det offentlige Danmark. 

--