Skip to content

Kvalitetssikring

Vi sikrer at byggeriet udføres håndværksmæssigt korrekt med de korrekte materialer og rigtige mål gennem et internt kvalitetssikringssystem som tilpasses fra sag til sag. Derudover anvender vi også brancheforeningens skematiserede metode.

Vore håndværkere har et kamera i “værktøjskassen” for os er fotos en vigtig del af kvalitetssikringen.
Tablet til kvalitetssikring

Medarbejderne kan løbende gennem byggeriet indsamle dokumentation, i form af følgesedler, opstillet skematik og fotos for skjulte bygningsdele. Ligeledes kan der udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesvejledninger.

Kvalitetssikringen resulterer i en mappe – Husets bog, som afleveres til bygherre ved byggeriets afslutning. Materialet kan fremvises løbende på anmodning.

Byg garantiordningen
Thyholm Murer A/S er desuden medlem af Dansk Byggeri, som stiller garanti for arbejdets kvalitet. I tilfælde af byggefejl, der skyldes entreprenørens svigt og denne ikke er i stand til at afhjælpe disse, kan bygherre henvende sig til Dansk Byggeri for hjælp.

Byggeriets kvalitetskontrol
Vores kvalitetsstyringssystem vedrørende kloakarbejde, gennemgås hvert andet år af Byggeriets Kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollen sikrer at den ledende medarbejder er autoriseret kloakmester og at virksomhedens medarbejdere har gennemført godkendte kloakkurser.

Evaluering og Nøgletal
Thyholm Murer er på flere projekter blevet evalueret til:
Karaktere_Thyholm Murer_Fenskjaer

Byggeriets ankenævn
Hvis der imod forventning skulle opstå et problem, som vi ikke kan løse sammen. Skal vi hermed gøre opmærksom på at du som privat forbruger har muligheden for at kontakte klageorganet Byggeriets Ankenævn på adressen: Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Telefon: 72 16 02 00, Mail: info@byggerietsankenaevn.dk.

 

--