Skip to content

NYHED

Vi har udviklet en serie meget spændende og attraktive enfamiliehuse. Hvert hus har sine helt egne fortrin og vil på hver sin måde være rammen om en meget spændende bolig, fyldt med atmosfære og gode velfungerende rum. Vi har tænkt et lavt energiforbrug ind i vores Type 4 koncepthuse. Men du afgør selv i hvor høj grad du ønsker at reducere energiforbruget i dit eget hus. Vi er i stand til at levere alle Type 4 koncepthuse fuldmurede og i 4 forskellige energiklasser. Derfor kalder vi serien Type 4 koncepthuse

Læs mere

Fag-, hoved- og totalentrepriser

Før Thyholm Murer A/S går i gang med opgaven, undersøges projektmaterialet, og de omkringliggende arealer nøje. De nødvendige oplysninger overdrages til de medarbejdere der er på opgaven. Vi foreslår altid at jorden bæreevne og almene tilstand undersøges før projektstart, som grundlag for et godt byggeri.

Læs mere

Vision og fokus på lavt energiforbrug

Valget er dit. Du afgør også selv hvor stort energiforbruget skal være i det færdige byggeri. Et lavt energi og ressourceforbrug vil være et markant markedskrav i tiden fremover. Den dag et byggeri- en bolig eller en erhvervsejendom – skal sælges er det afgørende for prisen at byggeriet kvalitet og driftsomkostninger svarer til markedskravene. Thyholm Murer har både viden, kompetencer og teknologi til at bygge med markant lavere energiforbrug end markedet er vant til.

Læs mere
--